DOORNBOS BOOMVERZORGING
Uw bomen, mijn zorg!
Foto`s


Onderstaande foto`s geven een beeld van werkzaamheden door Doornbos Boomverzorging.
Onderstaand het kappen van 200 jaar oude eik. Eerst wordt de boom uitgekleed door het afvangen van de takken om vervolgens de stam gecontroleerd te laten vallen.

           

        Onderstaand het kappen van twee bomen met omliggend woningen, tuinen en schuren waardoor de boom zeer gecontroleerd en in kleine delen gezaagd moet worden.

         

           

 Wanneer de situatie zich voordoet om een hoogwerker te gebruiken.

         

    


Snipperen en stobbenvrezen.