DOORNBOS BOOMVERZORGING
Uw bomen, mijn zorg!
Actueel

Kastanjeziekte

Veel kastanjebomen (Aesculus hippocastanum) zijn aangetast door de mysterieuze kastanjeziekte ook wel bloedingziekte genoemd. Vermoedelijke oorzaak is een bacterie uit de groep van Pseudomonas syringaeInventarisatie onderzoek in 2005 heeft aangetoond dat > 30% van de bomen is aangetast en de ziekte breidt zich nog steeds verder uit. Met name oudere bomen (stamdikte meer dan 20 cm), maar ook jonge bomen kunnen worden aangetast.


Als een boom eenmaal is geïnfecteerd is een aantasting niet te stoppen en volgt na enkele jaren onherroepelijk een noodzakelijk velling van de vaak karakteristieke bomen.

       
Bovenstaande afbeeldingen geven de aantasting door kastanjeziekte weer.

Het advies is uw kastanjebomen op deze ziekte te controleren en vroegtijdig maatregelen te treffen.

Wacht hiermee niet tot het moment dat de boom zo zwaar door de ziekte is aangetast dat deze bij een storm een gevaar vormt voor de omgeving en aangrenzende woningen en gebouwen kan beschadigen.

Neem voor advies, inventarisatie en begeleiding bij het aanvragen van noodzakelijke omgevingsvergunning voor het vellen van de boom contact op.

Ook het verwijderen, afvoeren van de boom en het wegfrezen van de stobbe behoort tot de mogelijkheden.
Stuur hiervoor een mail naar:   Info@doornbosboomverzorging.nl   of  bel :   06 1391 7870